BIP

PLIKI POD LINKIEM TYPU "DOKUMENTY (ARCHIWUM)" TO FOLDERY SPAKOWANE (SKOMPRESOWANE) Z KOŃCÓWKĄ .ZIP. 

POD PONIŻSZYM LINKIEM (OFICJALNA STRONA PROGRAMU WINRAR W JĘZYKU POLSKIM)

http://www.winrar.pl/

ZNAJDĄ PAŃSTWO DARMOWY PROGRAM, KTÓRY POZWOLI ROZPAKOWAĆ WSZYSTKIE DOKUMENTY Z POBRANEGO NA KOMPUTER FOLDERU

 10-05-2019

Sprawozdanie finansowe jednostki za 2018 r.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13-09-2017 w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej par.34 ust.9 publikujemy sprawozdanie finansowe DPS św.Józefa w Mieni za 2018r.

 Bilans.pdf

Informacja dodatkowa.pdf

Rachunek zysków i strat.pdf

Zest. zmian w funduszu jednostki.pdf

 

 

17-01-2019

Wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach w 2019 roku.

31-12-2018

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. dostawy oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej św. Józefa

19-12-2018

Informacja z otwarcia ofert dot. dostawy oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni. 

14-12-2018

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. Dostawy artykułów Spożywczych w 2019 r.

11-12-2018

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni.

Ogłoszenie o zamówieniu.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zał. 1
Zał. 2
Zał. 3
Zał. 4
Zał. 5

11-12-2018

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

05-12-2018

Informacja z otwarcia ofert dot. dostawy artykułów spożywczych w 2019r.

03-12-2018

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

Zał. 4

Zał. 5

26-11-2018

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa artykułów spożywczych w 2019r.

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zał. 1 A

Zał. 1 B

Zał. 1 C

Zał. 1 D

Zał. 1 E

Zał. 2

Zał. 3

Zał. 4

Zał. 5

Zał. 6 (pakiety 1A-1D)

Zał. 6 (pakiet 1E)

Zał. 7a

Zał. 7b

Zał. 7c

 

08-01-2018 

Wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach w 2018 roku.

 

21-12-2017

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia na artykuły spożywcze w 2018 roku.

28-11-2017

Zawiadomienie o wyniku przetargu ogłoszonego dn. 8.11.2017r. na sprzedaż sprzętu rolniczego.

 

23-11-2017

Informacja z otwarcia ofert w dn. 23.11.2017r.  dot. dostawy artykułów spożywczych w 2018 roku.

 

14-11-2017

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa artykułów spożywczych w 2018 roku.

Treść ogłoszenia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zał. 1 A
Zał. 1 B
Zał. 1 C
Zał. 1 D
Zał. 1 E
Zał. 2
Zał. 3
Zał. 4
Zał. 5
Zał. 6
Zał. 6cd.
Zał. 7a
Zał. 7b
Zał. 7c
Zał. 7d

 

8-11-2017

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni, ogłasza
trzeci przetarg pisemny na sprzedaż sprzętu rolniczego.

 

18-10-2017

Zawiadomienie o wynikach przetargu ogłoszonego 3-10-2017r.
na sprzedaż samochodu i sprzętu rolniczego.

 

3-10-2017

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni, ogłasza
drugi przetarg pisemny na sprzedaż samochodu i sprzętu rolniczego.
 

 

2-10-2017

Zawiadomienie o wynikach przetargu na sprzedaż samochodu i sprzętu rolniczego.

 

14-09-2017

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu i sprzętu rolniczego.

Treść ogłoszenia

Zarządzenie w sprawie powołania i trybu pracy Komisji Przetargowej

Formularz ofertowy

Umowa

 

 08-02-2017

Wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach w 2017 roku